top of page
52324315590_c87072da4d_o.jpg

О нама

У складу са промовисаним принципима Светске организације туристичких водича WFTG (THE WORLD FEDERATION OF TOURIST GUIDE)  у Новом Саду је 1986. године основано Удружење туристичких водича Новог Сада (УТВНС).  Удружење окупља професионалне туристичке водиче којих данас има 48. Воде на више светских језика и стоје на располагању домаћим и страним посетиоцима спремни да им најбоље представе свој град, регију и земљу. 

Удружење је као непрофитна и неполитичка организација основано с циљем да окупи стручно оспособљена лица, која се стално или повремено баве пословима туристичког водича и да константно ради на подизању нивоа услуга које пружају његови чланови.  

Удружење омогућава својим члановима стручно усавршавање, као и заштиту њихових интереса и права пред државним органима, туристичким и друштвеним организацијама и појединцима. 

Удружење туристичких водича Новог Сада (УТВНС) подстиче и подржава коришћење локалних туристичких водича од којих корисници могу добити најпотпунију и најпрофесионалнију услугу.

 УПРАВНИ ОДБОР УТВНС:

Јелена Букуров - председник,

Данијел Метикош - потпредседник,

Алина Басарић - секретар, 

Слађана Велендечић - члан,

Стево Јелић - члан.

bottom of page